[Đăng ngày: 28/05/2017]

HƯỚNG DẪN: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, ĐĂNG NHẬP, SOẠN, NỘP VÀ TRA CỨU TIẾN ĐỘ CỦA HỒ SƠ

 

1.   Đăng ký tài khoản

Tại màn hình trang chủ, nhấn nào liên kết “Đăng ký tài khoản” như hình bên dưới:

Màn hình lựa chọn loại tài khoản hiện ra, nhấn để chọn 1 trong 2 loại như hình bên dưới:

a.     Đăng ký tài khoản dành cho Tổ chức/Doanh nghiệp

Màn hình đăng ký tài khoản doanh nghiệp như hình bên dưới:

Nhập đầy đủ thông tin vào các ô có đánh dấu sao ‘*à nhấn nút “Đăng ký” để hoàn tất.

Hoàn tất đăng ký tài khoản dành cho Tổ chức/doanh nghiệp!

b.    Đăng ký tài khoản dành cho Cá nhân

Màn hình đăng ký tài khoản Cá nhân như hình bên dưới:

Nhập đầy đủ thông tin vào các ô có đánh dấu sao ‘*à nhấn nút “Đăng ký” để hoàn tất.

Hoàn tất đăng ký tài khoản dành cho cá nhân!

2.   Đăng nhập

Nhấn vào nút “Đăng nhập” ở góc trên cùng bên phải màn hình:

Màn hình đăng nhập hiện ra như hình bên dưới:

Nhập “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” đã đăng ký trước đó rồi nhấn nút “Đăng nhập”

3.   Soạn hồ sơ và nộp hồ sơ

a.     Soạn hồ sơ trực tuyến và nộp hồ sơ.

Sau khi đăng nhập, nhấn vào menu “Soạn hồ sơ trực tuyến” ở thanh menu bên trái như hình bên dưới:

Màn hình chọn thủ tục hiện ra, chọn 1 thủ cần soạn hồ sơ:

Sau khi chọn 1 thủ tục, nhấn nút “Khởi tạo” như hình bên dưới:

Màn hình nạp giấy tờ hiện ra:

Nhấn vào biểu tượng  để nạp giấy tờ lên hệ thống hoặc/và nhấn vào biểu tượng  để điền biểu mẫu.

Bên dưới có diễn giải ý nghĩa của tất cả các biểu tượng:

Sau khi nạp đầy đủ các giấy tờ, nhấn nút “Lưu hồ sơ”:

Màn hình thông tin hồ sơ hiện ra như hình bên dưới:

Nếu chưa nạp đầy đủ giấy tờ bắt buộc, nút “Nộp hồ sơ” sẽ không hiện ra. Nhấn nút “Hiệu chỉnh” để nạp đầy đủ giấy tờ sau đó nhấn nút “Nộp hồ sơ” hoặc nhấn nút “Xóa hồ sơ” nếu muốn xóa bỏ vĩnh viễn hồ sơ này.

Sau khi nhấn nút “Nộp hồ sơ” thông báo nộp hồ sơ thành công hiện ra à nhấn OK để xác nhận.

Hoàn tất soạn hồ sơ trực tuyến và nộp hồ sơ!

b.    Soạn hồ sơ ngoại tuyến và đăng ký hồ sơ.

Sau khi đăng nhập, nhấn vào menu “Soạn hồ sơ ngoại tuyến” ở thanh menu bên trái như hình bên dưới:

Màn hình chọn thủ tục hiện ra, chọn 1 thủ cần soạn hồ sơ:

Sau khi chọn 1 thủ tục, màn hình “Giấy khai báo thành phần hồ sơ” hiện ra như hình bên dưới:


Đánh dấu vào ô vuông trước thành phần hồ sơ sẽ gửi sau đó nhấn nút “Xác nhận”.

Hoàn tất Soạn và Đăng ký hồ sơ ngoại tuyến!

4.   Tra cứu tiến độ xử lý và nhận kết quả giải quyết.

a.     Tra cứu tiến độ xử lý.

Có 2 cách tra cứu tiến độ xử lý:

v Cách 1:

  • Đăng nhập vào hệ thống.
  • Nhấn vào menu “Quản lý hồ sơ” nằm phía bên trái màn hình.
  • Click vào số tiếp nhận của hồ sơ cần xem tiến độ xử lý.

  • Màn hình xem tiến độ xử lý của hồ sơ được chọn hiện ra như hình bên dưới: mũi tên màu xanh lá hướng xuống  cho biết hồ sơ đang nằm ở bước nào.

v Cách 2: Không cần đăng nhập vào hệ thống, nhưng cần phải có số tiếp nhận:

  • Tại trang chủ, nhấn vào liên kết “Tiến độ xử lý”:

  • Màn hình “Xem tiến độ xử lý” hiện ra, nhập số tiếp nhận vào ô rồi nhấn nút “Xem” như hình bên dưới:

b.    Nhận kết quả giải quyết.

Hồ sơ được giải quyết xong, hệ thống một cửa sẽ tự động gửi email “Thông báo hồ sơ đã xử lý xong” đến địa chỉ email được sử dụng để đăng ký tài khoản trên hệ thống một cửa. Nội dung email “Thông báo hồ sơ đã xử lý xong” có nội dung như hình bên dưới:

Quay trở về
Đầu trang
In bài viết
Gửi cho bạn bè
Các tin khác :
Lượt truy cập :   30471
Đang online :   9